ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED320การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา (Teaching French in Secondary Schools).

รายวิชา ED320 การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา (Teaching French in Secondary Schools)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ภาษาศาสตร์กับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
บทที่ 3 : การสอนทักษะต่าง ๆ
บทที่ 4 : การวางแผนการสอน
บทที่ 5 : การผลิตและการเลือกใช้สื่อการสอน
บทที่ 6 : การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนและหนังสืออ่านประกอบ
บทที่ 7 : การวัดและประเมินผล
บทที่ 8 : ปัญหาในการสอนภาษาฝรั่งเศสและการแก้ปัญหา
บทที่ 9 : บทสรุป
บรรณานุกรม:Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: