ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1

leave a comment »

รายวิชา ED341พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1).

รายวิชา ED341 พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
แก้คำผิด ED 341
ครุพจน์
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ…
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ…(ต่อ)
บทที่ 2 : ความหมายและกระบวนการเรียน…
บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ…
บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ…(ต่อ)
บทที่ 4 : ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…(ต่อ)
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…(ต่อ)
บทที่ 6 :สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน
บทที่ 6 : สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน(ต่อ)
บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา…
บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา…(ต่อ)
บทที่8 : หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 8 :หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ
บทที่ 9 : เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
ภาคผนวก:Supplement
บรรณานุกรม :Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: