ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา ED341(S)พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY).

รายวิชา ED341(S) พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
แผนการบรรยาย
บทที่ 1 : ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)บทที่ 2 :จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการเรียนการสอน…
บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน(ต่อ)
บทที่ 4 :(ต่อ)
บทที่ 4 : (ต่อ)
บทที่ 5 : หลักการสอน
บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร
บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference
บทที่ 7 :หลักการวัดผลและประเมินผล
บทที่ 7 : หลักการวัดผลและประเมินผล(ต่อ)
บทที่ 7 : (ต่อ)
บทที่ 7 :(ต่อ)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: