ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา

leave a comment »

รายวิชา ED363การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา (Teaching Statistics in Secondary Schools).

รายวิชา ED363 การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา (Teaching Statistics in Secondary Schools)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : สถิติในหลักสูตรในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
บทที่ 2 : สถิติในหลักสูตรในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 : หลักสูตรและแบบเรียนสถิติในระดับมัธยมศึกษา
บทที่ 4 : เทคนิคและวิธีการสอนสถิติ
บทที่ 4 : เทคนิคและวิธีการสอนสถิติ(ต่อ)
บทที่ 6 : สื่อการสอนสถิติ
บทที่ 7 : การวัดผลและการประเมินผล
บทที่ 8 : การทำแผนการสอนวิชาสถิติ
บทที่ 9 : ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: