ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1

leave a comment »

รายวิชา ED381(H)พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 (HANDBOOK FOR TEACHING BEHAVIOR IN GEOGRAPHY I).

รายวิชา ED381(H) พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 (HANDBOOK FOR TEACHING BEHAVIOR IN GEOGRAPHY I)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สรุปความหมายและขอบเขตของวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 2 : สรุปวิวัฒนาการและมโนคติของวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 3 : สรปหลักเกณฑ์ในการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 4 : สรุปปัญหาการสอนวิชาภูมิศาสตร์ในระดับมัธยม…
บทที่ 5 : สรุปความสำคัญของการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 6 : สรุปการพิจารณาหลักสูตรใหม่ประกอบหนังสือเรียน…
บทที่ 7 : สรุปการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการสอน…
บทที่ 8 :สรุปการจัดทำบันทึกการสอนวิชาภูมิศาสตร์
บทที่ 9 :สรุปการจัดทำบันทึกการสอนหน้าชั้น
บทที่10 : สรุปการฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้น
สรุปการสอนให้เกิดความคิดแบบนักภูมิศาสตร์
แบบทดสอบที่ 1
แบบทดสอบที่ 1(ต่อ)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: