ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2

leave a comment »

รายวิชา ED382(S)พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 (TEACHING bEHAVIOR IN GEOGRAPHY II).

รายวิชา ED382(S) พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 (TEACHING bEHAVIOR IN GEOGRAPHY II)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทนำ : Introduction
คำอธิบายรายวิชา
บทที่ 1 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…
บทที่ 2 :ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบ
บทที่ 3 :ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
บทที่ 4 : ผลกระทบของปัญหาทรัยากร…
บทที่ 5 :การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดและการอนุรักษ์…
บทที่ 5 : การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดและการอนุรักษ์…(ต่อ)
บทที่ 6 : กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…
บทที่ 6 :กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง…(ต่อ)
บทที่ 7 :บทบาทของการอนุรักษ์ทรัพยากร…
บทที่ 8 : ความรู้ทั่วไปทางเศรษศาสตร์…
บทที่ 9 :กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บทที่10 :ระบบเศรษกิจ
บทที่11 : การผลิต การบริโภค การแบ่งสรร…
บทที่12 : การเงินและการธนาคาร
บทที่13 : เศรษฐกิจภาครัฐบาล
บทที่14 :เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทที่15 : การพัฒนาเศรษกิจ
ภาคผนวก:Supplement
บรรณานุกรม :Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: