ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารกิจการนักเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED408(H)การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration).

รายวิชา ED408(H) การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
บทที่ 2 : การรับนักเรียนเข้าเรียนและการโอนย้าย
บทที่ 3 : การจัดทำระเบียนนักเรียน
บทที่ 4 : การบริหารเกี่ยวกับระเบียบวินัย
บทที่ 5 : การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
บทที่ 6 : การจัดบริการสุขภาพสุขอนามัยในโรงเรียน
บทที่ 7 : การจัดบริการสงเคราะห์และสวัสดิการนักเรียน
บทที่ 8 : การจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน
บทที่ 9 : การจัดองค์การและการบริหารกิจกรรมนักเรียน(ต่อ)
บทที่10 : แนวนโยบายของรัฐในการจัดกิจกรรมนักเรียน
บทที่11 : การจัดกิจกรรมเสริมการสอน
บทที่12 : ปัญหาและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียน
บรรณานุกรม :Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: