ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน

leave a comment »

รายวิชา ED409ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน (Problem and Trends in Education).

รายวิชา ED409 ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน (Problem and Trends in Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ลักษณะและโครงสร้างของระบบการศึกษา
บทที่ 2 : ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
บทที่ 2 :ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :การประถมศึกษา
บทที่ 3 :การประถมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 4 :การมัธยมศึกษา
บทที่ 5 :การอุดมศึกษา
บทที่ 5 : การอุดมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 6 :การศึกษานอกระบบโรงเรียน
บทที่ 6 :การศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 7 : แนวโน้มในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการศึกษา
บทที่ 8 :การประชุมระหว่างประเทศในเรื่องการพัฒนาการศึกษา
บทที่ 9 :วิกฤตการณ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม::Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: