ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา EF236ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ (Buddhistic Thought in Education).

รายวิชา EF236 ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ (Buddhistic Thought in Education)

ศึกษา วิเคราะห์หลักการทางแนวพุทธศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องปรัชญาการ ศึกษาหลักการของระบบการเรียนและการสอน จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา สื่อการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การติดตามและประเมินผลการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นพื้นฐานของชีวิต และการจัดกรศึกษาของไทย

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญของพุทธศาสตร์
บทที่ 2 :ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์
บทที่ 3 : ระบบการเรียนและการสอนตามแนวพุทธศาสตร์
บทที่ 4 :จิตวิทยาการศึกษาการแนะแนวการศึกษา
บทที่ 5 :การพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษา…
บรรณานุกรม : Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: