ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาในประเทศไทย

leave a comment »

รายวิชา EF303(51)การศึกษาในประเทศไทย (Education in Thailand).

รายวิชา EF303(51) การศึกษาในประเทศไทย (Education in Thailand) 

ศึกษาประวัติและพัฒนาการด้านการศึกษาของไทย พราะราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาในประเทศไทย

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1:ประวัติแลการพัฒนาการศึกษาด้านการศึกษา
บทที่ 2 :แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ
บทที่ 3:ระบบการศึกษาต่างประเทศ
บทที่4 :การจัดการศึกษาในประเทศไทย
บทที่ 5: การบริหารการศึกษา
บทที่ 6:ภูมิปัญญาไทย
บทที่ 7: ปัญหาการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต
บรรณานุกรม
Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 ที่ 10:06 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: