ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (BASIS EDUCATION)

leave a comment »

รายวิชา EF308(47)การศึกษาขั้นพื้นฐาน (BASIS EDUCATION).

รายวิชา EF308(47) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (BASIS EDUCATION)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บที่1 ประวัติและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่2 การบริหารและการจัดหลักสูตรการศึกขั้นพื้นฐาน
บทที่3 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่4 ปัญหาแนวทางแก้ไขและแนวโน้มของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 ที่ 9:50 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: