ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

leave a comment »

รายวิชา EF333การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน (Education in ASEAN Countries).

รายวิชา EF333 การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน (Education in ASEAN Countries)

ศึกษาถึงวิวัฒนาการและแนวความคิดในการจัดการศึกษา ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สภาพทั่วไปของอาเซียน
บทที่ 2 :ระบบการศึกษาในประเทศไทย
บทที่ 3 :ระบบการศึกษาในประเทศบรูไน
บทที่ 4 : ระบบการศึกษาในประเทศมาเลเซีย
บทที่ 5 :ระบบการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์
บทที่ 6 : ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์
บทที่ 7 : ระบบการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย
บทที่ 8 : การเปรียบเทียบลักษณะคล้ายคลึง…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม : Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: