ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง

leave a comment »

รายวิชา EN306การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading).

รายวิชา EN306 การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading)

การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเพื่อตีความ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การอ่านและวิธีอ่าน
บทที่2 เทคนิคการอ่าน
บทที่3 คำศัพท์และความหมาย
บทที่4 เทคนิคการเดาความหมายศัพท์
บทที่5 การศึกษาสำนวน
บทที่6 การอ่านเพื่อวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้เขียน
บทที่8 การอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมาย
บทที่9 การเพื่อวิเคราะห์เหตุและผล
บทที่10 การอ่านเพื่อวิเคราะห์บทความ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: