ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง

leave a comment »

รายวิชา EN306(S)การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading).

รายวิชา EN306(S) การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง (Critical Reading)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่1 : ความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีขยายวงศัพท์
บทที่2 : โครงสร้างของคำศัพท์
บทที่3 : ความหมายระหว่างประโยค
บทที่4 : หลักการอ่านอนุเฉท
บทที่5 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการพรรณาและ…..
บทที่6 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการวิเคราะห์
บทที่7 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบเหตุและผล
บทที่8 : การอ่านอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ
บทที่9 : การอ่านบทความหรือความเรียงสั้นๆ
บทที่10 : หลักการอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง
บรรณานุกรม : Reference

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: