ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การฟังเพื่อความเข้าใจ 1

leave a comment »

รายวิชา EN309การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 (Listening for Comorehension 1).

รายวิชา EN309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 (Listening for Comorehension 1)

ศึกษาวิธีและฝึกฟังในระดับประโยค โดยเน้นที่การจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน คำที่มีเสียงหนัก เสียงเบา พร้อมทั้งจับทำนองเสียง (intonation) ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่นบทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา โดยสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ฟังเป็นข้อความชนิดใดพร้อมทั้งจับใจความสำคัญ ฝึกเขียนตามคำบอก (dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
บทนำ
สารบัญ
ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ความสำคัญของเสียท้ายคำและ
ความสำคัญในเรื่องการเน้นพยางค์และ
การเชื่อมเสียงระหว่างคำ
การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง
คำบอกลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง…..
บทสนทนาทางโทรศัพท์
Active Voice และ Passive Voice
การละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม…..
แบบฝึกหัดทบทวน
เฉลยและข้อความจากแถบบันทึกเสียง
เฉลยและข้อความจากแถบบันทึกเสียง(ต่อ)
บรรณานุกรม
Advertisements

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2010 ที่ 12:13 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: