ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา EN327ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science).

รายวิชา EN327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ (English in the Field of Political Science)

ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำชี้แจงกระบวนวิชา
การประเมินผลก่อนเรียน
บทที่1 : ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
บทที่2 : การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระและ…..
บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
บทที่3 : การอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ(ต่อ)
บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์
บทที่4 : การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์(ต่อ)
บทที่5 : การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
บทที่6 : ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ(ต่อ)
บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์
บทที่7 : ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์(ต่อ)
การประเมินผลหลังเรียนจบ
บรรณานุกรม : Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: