ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา

leave a comment »

รายวิชา EN372(H)วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา (A Workbook for Survey of American Literature 3).

รายวิชา EN372(H) วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา (A Workbook for Survey of American Literature 3)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : Sinclair Lewis : Main Street
บทที่ 2 : Sinclair Lewis : Main Street(ต่อ)
บทที่ 2-1 : F. Scott Fitzgerald : The Great Gatsby
บทที่ 2-2 : F. Scott Fitzgerald : The Great Gatsby(ต่อ)
บทที่ 3-1 : William Faulkner : The Sound and the Fury
บทที่ 3-2 : William Faulkner : The Sound and the Fury(ต่อ)
บทที่ 4-1 : Ernest Hemingway : A Farewell to Arms
บทที่ 4-2 : Ernest Hemingway : A Farewell to Arms(ต่อ)
บทที่ 5-1 : Ernest Hemingway : The old Man and the Sea
บทที่ 5-2 : Ernest Hemingway : The old Man and the Sea(ต่อ)
บทที่ 6-1 : John Steinbeck : Of Mice and Men
บทที่ 6-2 : John Steinbeck : Of Mice and Men(ต่อ)
บทที่ 7-1 : John Steinbeck : The Grapes of Wrath
บทที่ 7-2 : John Steinbeck : The Grapes of Wrath(ต่อ)
บทที่ 8-1 : Bernard Malamud : The Assistant
บทที่ 8-2 : Bernard Malamud : The Assistant(ต่อ)
บทที่ 9-1 : J.D. Salinger : The Catcher in the Rye
บทที่ 9-2 : J.D. Salinger : The Catcher in the Rye(ต่อ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: