ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เฮนรี่ เจมส์

leave a comment »

รายวิชา EN471เฮนรี่ เจมส์ (Henry James).

รายวิชา EN471 เฮนรี่ เจมส์ (Henry James)

ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดในบท ประพันธ์ของ Henry James โดยเน้นลักษณะสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเขียนอเมริกันในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะเรื่อง The Portraifof a Lady ,The Ambassadors , The Golden Bowl และ The Wing of Dove

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ตอนที่ 1 : ตัวตน
บทที่ 1 : ชีวประวัติ
บทที่ 2 : งานเขียนแนวสัจนิยม
บทที่ 3 : แนวการเขียน
บทที่ 3 : แนวการเขียน(ต่อ)
ตอนที่ 2 : ผลงาน
บทที่ 4 : Daisy Miller (1878)
บทที่ 4 : Daisy Miller (1878)(ต่อ)
บทที่ 5 : The Portrait of a Lady (1881)
บทที่ 5 : ThePortrait of a Lady (1881)(ต่อ)
บทที่ 6 : TheBostonians (1885)
บทที่ 6 : The Bostonians (1885)(ต่อ)
บทที่ 7 : The Turn of the Screw (1898)
บทที่ 7 : The Turn of the Screw (1898)(ต่อ)
บทที่ 8 : The Ambassadors (1903)
บทที่ 8 : The Ambassadors (1903)(ต่อ)
ตอนที่ 3 :วิจารณ์วิเคราะห์
บทที่ 9 : เฮนรี่กับนักวิจารณ์
บรรณานุกรม : reference
ภาคผนวก : supplement.

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2010 ที่ 9:07 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: