ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ

leave a comment »

รายวิชา EN481วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ (Black Literature).

รายวิชา EN481 วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ (Black Literature)

ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความรู้สึกนึกคิดใน วรรณกรรมร้อยแก้ว และวรรณกรรมร้อยกรองดีเด่นที่ผลิตขึ้นโดยคนอเมริกันผิวดำ ตัวแต่ลมัยทาส จนถึงปัจุบัน เช่นบทประพันธ์ของ Richard Writght , RalphEllison , Alice Walker, Augustus Baldwin, Arna Bontemps, Charles W.Chestnut , Langston Hughes, Jean Toomer เป็นต้น

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
แนวสังเขปวิชา EN 481
บทนำ
บทที่1 : ความเป็นมาของชนผิวดำในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริการ
บทที่2 : วิวัฒนาการของวรรณคดีชนผิวดำ
บทที่3 : วรรณคดีพื้นบ้านของชนผิวดำ
บทที่4 : วรรณคดีในสมัยก่อนสงครามกลางเมือง
บทที่5 : วรรณคดีในสมัยฟื้นฟูบูรณะประเทศ
บทที่6 : วรรณคดีในสมัยฮาร์เล็ม เรอเนสซองส์
บทที่7 : วรรณคดีของชนผิวดำในทศวรรษที่ 1930 และ 1940
บทที่8 : วรรณคดีของชนผิวดำในสมัยปัจจุบัน
บทที่9 : บทละครของชนผิวดำ
บทสรุป
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม: Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: