ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้

leave a comment »

รายวิชา EN204(50)การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation).

รายวิชา EN204(50) การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ (Controlled Conversation)

since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ways of greeting and bidding farewell
บทที่2 how to get information and types of guestions and answering techniques
บทที่3 how to wxpress appreciations and cpmpliments
บทที่4 making requwsts and commands
บทที่5 ways of making an advice a suggwstion and aninvitaion
บทที่6 ways to express ablity and possibilty/objcctives
บทที่7 ways of ecpressing affirmation or denial and agreement or disagreement
บทที่8 way to express an offer/liking and disliking
บทที่9 ways to express warning/connsideration /sympathy
บทที่10 ways of expressing em

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: