ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี

leave a comment »

รายวิชา EN291(51)เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี (Mythological Background in Literature).

รายวิชา EN291(51) เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี (Mythological Background in Literature)

ศุกษา วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมทั้งที่มาของเทพนิยายเห่านั้นด้วย

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ความรู้ทั่วไป Mythology
บทที่2 Mythology ของกรีก
บทที่3 Mythology ของโรมัน
บทที่4 Mythology ของพวกคริสเตียน
บทที่5 Mythology ของอังกฤษ
บทที่6 Mythology ของยุโรปตอนเหนือ
บทที่7 Mythology ของดินเดีย
บทที่8 Mythology กับภาษา
บทที่9 บทบาทของ Mythology ในวรรณคดี
บทที่10 พืชและสัวต์ที่มีบทบาทใน Mythology
บทที่11 ข้อสรุปเกี่ยวกับ Mythology
บรรณานุกรม
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: