ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเขียนเชิงสาธก

leave a comment »

รายวิชา EN305การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing).

รายวิชา EN305 การเขียนเชิงสาธก (Argumentative Writing)

ศึกษาวิธีและฝึกเขียนอนุเฉทและบทความเชิงสาธกขนาด สั้นที่แสดงเหตผล(cause and effect) การเปรียบเทียบ (comparison and contrast)การวิเคราะห์ (analysis) โดยเน้นเรื่องเอกภาพ(unity) ความสมดุลย์(balance)ความต่อเนื่อง(coherence)ของข้อเขียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
Preface
สารบัญ : Content
Argumentative Paragraph Writing
Analysis Argumentative Paragraph
Comparison & Contrast Argumentative Paragraph
Cause & Effect Argumentative Paragraph
Argumentative Composition Writing
Analysis Argumentative Composition Writing
Comparison & Contrast Argumentative Composition Writing
Cause & Effect Argumentative Composition Writing
Noun Phrase-Verb Phrase
Agreement
Tenses of Verbs
Basic English Patterns
Modification
Special Group of Verbs
Comprehensive Test
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 ที่ 1:07 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: